Historie statku

Rodokmen rodiny Klementových - Braunových , která v domě žila již před rokem 1690 a byla zde až do roku 1946

21.6.1848 - první zmínka o statku ve výpisu z listu vlastnictví - vlastník p. Klement Johann .

Poslední záznam týkající se rodiny Klementů - je z roku 1943 květen 22 - jako vlastník je zde zmiňován Robert Klement.

- kliknutím se dokument zvětší

 

Díky pomoci sousedů ze školy se nám postupně podařilo přeložit dokumenty získané z Archivu :

Nejprve vklady - zápisy týkající se objektu statku :

Zápis 26.červen1848     k 404

Na základě souhlasné listiny (rozhodnutí) vrchního úřadu Bezdružice z 21.června 1848 k 396 je převedeno vlastnické právo z poloviny na Johanna Klementa

Zápis 17. listopad 1868 k 990

Na základě souhlasné listiny  ? okresního úřadu Bezdružice z 8.července 1868 k 396 bylo převedeno vlastnické právo z poloviny na Johanna Klementa

Zaznamenán závazek Johanna Klementa k předání hospodářství (statku, usedlosti) jednomu ze svých dětí z prvního manželství                                  

                                                          a) Josef Klement

                                                           b) Wenzel Klement

                                                           c) nezletilou Josefu Klement

                                                           d) nezletilého Isidora Klement

Zápis 12.březen 1900 k 332

Na základě ? ze 7.března 1900 a dokladu o směně (výměně) z 11,března 1900 je právo vlastnické převedeno na manžele

  1. Isidora Klementa jednou polovinou
  2. Theresii Klementovou jednou polovinou   a  ?  na parcele ? 3 zrušeno.

8.duben 1936 277/36

Na základě souhlasné listiny (rozhodnutí) okresního soudu v Bezdružicích z 5.dubna 1935

 ?(č.pl.D 11/35) je vlastnické právo patřící polovinou Theresii Klement, převedeno na  Roberta Klementa.

Doplněno 22.července 1943 T.Z 389/43

Na základě souhlasné listiny (rozhodnutí) z 22. května 1943 V 56/42 se vlastnické právo  převádí jednou polovinou na Roberta Klementa

 

Dále vklady - zápisy týkající se pozemků náležící ke statku :

Na základě protokolu ? Hanov ze 7.července 1881 „se zapisuje “ pozemek č.17 z důvodu nově založené pozemkové knihy obce Hanov ve smyslu zemského zákona z 5.prosince 1874 a na základě 99 stránky? paragrafu?  zemského zákona obvyklým způsobem podání, že s nárokem na vlastnictví hospodářství Hanov č.17, se vlastnická práva na ???  uvádějí  jako vklad 66 do pozemkové knihy.

Na základě protokolu ? Hanov ze 7.července 1881 z důvodu nově založené pozemkové knihy obce Hanov ve smyslu zemského zákona z 5.prosince 1874 a na základě 99 stránky? paragrafu?  zemského zákona obvyklým způsobem podání, se zapisuje, že v pozemkové knize je zapsán prodej dvou čtyřicetin hospodářství č.17 jako vklad do cizího vlastnictví.

Zápis 18.září 1886 k 5561

S odkazem na plán – skici - nákres - z 25.června se zaznamenává rozdělení luční parcely  k.č. (katastrální číslo)/ 669/1 na luční parcely 669/1 a 669/3

Na základě prohlášení z 25.července 1886 a smlouvy o směně z 18.července byly veřejné parcely k.č.669/3, 682,683, 684 a 685  přepsány a zaneseny jako vklad 92

Zápis 18. září 1886 k 5562

Na základě smlouvy o směně z 18. července 1886  byly veřejné pozemky k.č. 1389 – Pole  a 1390 pastvina přepsány a zaneseny jako vklad  94.

Zápis 18.září 1886 k 5563

Na základě nákresu  z 26.června 1886 zaznamenáno rozdělení parcely k.č. 625 – pole na polní parcely k.č 625/1 a 625/2 a k.č. 687 – pole,  na polní parcely k.č.687/1 a k.č.687/1 a 687/2

Na základě prohlášení z 25.července 1886 a smlouvy o směně z 18.července 1886 jsou  veřejné parcely k.č. 625/2, 687/2, 1210 1211 přepsány  a zaneseny  jako vklad 95.

Zápis 9. březen 1891 k 3192

na základě smlouvy o směně z 26. března 1891 a nákresu se parcela k.č.313 přepisuje na parcely k.č.313/1 a 313/2, parcela k.č.313/1 a 314 se přepisují ukládají jako vklad 28, parcely k.č.325 a 326 se z vkladu 28 vyjímají.

Zápis 15.říjen 1897 k 3899

Na základě přihlášky/požadavku č. 5 z 30.srpna 1897se zapisuje rozdělení základní parcely k.č.1524 ? na parcely k.č. 1524/1- pole a 1524/2 – les  a změna charakteru základní parcely k.č.494 toho času louky na les, který ji obklopuje.

Zápis 17. říjen 1904 k 632

Na základě přihlášky/ požadavku č.3 ze 6,září 1904 a nákresu se parcela k.č.339  odepisuje a zpětně připisuje a tím sjednocuje s k.č. 342, zaznamenává se  zpětné připsání k.č.344,345 z výměry 91, vyjmutí k.č.328,329,331 z vkladu 93 a sjednocení parcel k.č.344,345,329,331, k.č.340 a 325 s k.č. 346 anebo 348

Zápis 16. června 1910 k.č.358

Na základě přihláška/požadavku č.3 z 1909 se zaznamenává rozdělení základní parcely k.č. 1655  na 1655/1 a 1655/2 a dále k.č. 1647 na 1647/1 a 1647/2

Zápis 4.Prosinec1912 č.p. (číslo parcely) 861

zaznamenána žádost o věcně(břemenem) nezatížený odpis jednoho dílu z 3a/7m2 z parcely 814 a 22m2 z parcely k.č.1058

Zápis 16.leden 1913 č.p. 43

Na základě kupní smlouvy z 12.listopadu 1912,  kopie mapy z 16.června 1912 a úředního potvrzení z 15.listopadu 1912 se jeden díl z 3a/7m2 z katastrálního čísla 814 a 22m2 z parcely k. č.1058 bez zatížení břemenem přepisuje a spojuje s parcelou katastrální číslo 831. Zaznamenáno rozdělení parcely k.č.  814 a k.č.814/1 a k.č. 814/2.

Zaznamenána parcela 12

Zápis 23.prosinec 1923 PZ 821

Na základě přihlášky/požadavku č.11/23 je přečíslováno katastrální číslo 313/2 na katastrální číslo 313/1

Zápis 28. březen 1932 č.p.551

Zápis 8.duben 1936 227/36

 

Následuje přehledová tabulka :

1

27

Stavební parcely obytných a hospodářských budov statku č. 17

2

48

Zahrada

20

426

Les

3

137

Pole

21

445

Les

4

138

Louka

22

446

Les

5

139

Pole

23

494

Les

6

302

Pole

24

497

Les

7

303

Louka

25

521

Les

8

313

Pole

26

530

Pastvina

9

314

Louka

27

531

Vodní nádrž – jímka

10

335

Louka

28

532

Louka

11

339

Louka

29

535

Louka

12

340

Pastvina

30

546

Les

13

346

Pole

31

547

Les

14

350

Pole

32

548

Pole

15

351

Pastvina

33

625

Pole

16

356

Pole

34

669

Louka

17

358

Louka

35

682

Louka

18

399

Les

36

683

Pole

19

403

les

37

684

Louka

 

 

 

38

685

pole

 

Postupně se pokoušíme identifikovat, jaké pozemky patřily ke statku. Zatím jsme na začátku, a již nyní je zajímavé jak byl každý kousek půdy využit. Pozemky patřící ke statku jsou označeny zeleně. Je úžasné jak předci dokázali využít každý kousek země. Z velikosti pozemků je patrné, že každý vlastnil jen to co opravdu potřeboval a zvládl obhospodařit. V tomto ohledu je jen smutnou skutečností fakt, že dnes je v okolí Hanova pouze pastvina.

- kliknutím se dokument zvětší

Foto z předválečné doby

 

1945 - 1991 ( ? ) Tučkovi

Vlastník pan Karel Tuček. Rodina přišla z Polska. Rodina měla devět dětí - jedno se narodilo přímo zde.

Zápraží rok 1954

Zápraží 1977

Na prázdninách v roce 1987

Bourání stodoly 1987

 

Po sběru hub

Brána v roce 1991 - a v roce 1971

1991 (?) - 2002 paní Šimková s přítelem z Německa

Pokoušeli se realizovat na statku záměr vybudovat zde penzion. Záměr nebyl dokončen. Během tohoto období došlo k odvodnění a zpevnění obvodového zdiva a rekonstrukce střechy.

2002 - 2011 Monika Thumová - Jaroslav Anderle

Tito vlastníci zde vybudovali kořenovou čističku, postavili pec a stáje. Chovali koně - české a anglické plnokrevníky, ovce zwartbles, králíky - moravský modrý a kozy. Dalším záměrem měl být chov Přeštického prasete a pokus o záchranu českých původních plemen.