Žito

Díky úspěchům s domacím celožitným chlebem vzrostla i naše spotřeba žita, proto jsme se rozhodli letos poprvé experimentálně zasít.

26.3.2012 jsme zaseli cca 20 kg žita

10.4.2012 žito vzešlo

Žito před sklizní napadl námel a proto bylo rozhodnuto o likvidaci celé úrody.