Bezdružice

 

Hanov patřil pod Bezdružické panství již nejpozději v roce 1542 a i pod Bezdružický okresní soud, který zde sídlil v meziválečném období. Proto hráli Bezdružice výraznou roli v historii Hanova. Proto stojí za to se blíže seznámit s historií  Bezdružic. Informace dále uvedené jsou čerpány z knihy Bezdružice od Zdeňka Procházky.

Jméno Bezdružic mohlo vzniknout z osobního jména Bezdruh ( člověk bez druha, bez společníka), jehož lidé byli ve vsi kdysi usazeni.

1227 -  první zmínka. Bezdružice patří velmoži Kojatovi z Mostu, příslušníku panského rodu Hrabišiců.

1330 - nový majitel Vyšemír z Bezdružic

1360 - 1379 majitel rytíř Bušek, s pečetním znakem kohouta ( považován za předka pozdějších Harantů z Polžic a Bezdružic)

1390 - kupuje Bezdružice Purkart z Kolovrat ( syn Albrechta z Kolovrat). Kolovraté ( jeden ze synů Aleš byl držitelem východočeského Opočna) byli příznivci katolické víry a odpůrci kalicha. Účastnili se tažení proti Husitům, za což dostali od Zikmunda různé statky a výsluhy. Další potomek tohoto rodu Jan II byl přívržencem a rádcem Jiřího z Poděbrad, který na jeho žádost povýšil dne 31.10.1459 na městečko.

V roce 1520 vymřela část obce na morovou epidemii.

1542 - panství prodáno rytíři Hanušovi Elpognarovi z Dolního Šenfeldu za 6 250 kop grošů českých. Součáství panství byl i Hanov. Elpognarové byli původně měšťané z Lokte, kde zbohatli především při těžbě stříbra. Hanuš zůstal v době protihabsburského povstání na straně císaře Ferdinanda a za věrnost císaři byl v roce 1548 povýšen do panského stavu.Hanuš byl především Hospodář a plánoval výstavbu dřevěného vodovodu.V tomto období dochází k postupnému poněmčování místních obyvatel. Do okolních obcí přicházejí noví osadníci z Německa, jsou to většinou luteráni ze Saska. 1559 potvrzuje Hanuš německy psaným privilegiem městské svobody.

1569 - získáva zadlužené panství rod Švamberků - jmenovitě Jáchym ze Švamberka na Kynžvartu a Rabštejně ( byl v letech 1551 - 1574 chebským a stříbrským purkrabím).

V roce 1613 vymřela velká část obyvatel při další morové ráně.

Další velkou ránou byla třicetiletá velká, která výrazně poznamenala celé okolí včetně sídla Švamberků - hrad Švamberk, který v roce 1643 a 1644 opakovaně vyhořel.

V roce 1712 bylo panství exekučně prodáno rodu Lövensteinů, který městečko s panstvím vlastnil až do roku 1945.

1730 - velký požár zničil část městečka. Další velké ničivé požáry přišly v roce 1809,1834 a 1838.

Dominik Konstantin Lövenstein (1762 - 1814) založil lázně ( dnes Konstantinovy Lázně). Založil četné doly, které díky nerentabilní těžbě byly roku 1802 uzavřeny.

Zajímavosti :

    1816 bylo od dubna do října napočteno pouze 8 dní, kdy nepršelo. Toto vedlo k drastické neúrodě.

    1848 velká nouze o peníze, především mince. Proto obchodníci Frank a Gutwillig vydali vlastní papírové peníze - bloky v hodnotě 20,10,5 a 2 krejcary, které v Bezdružicích a okolí určitý čas platily jako provizorní platidlo.

    1901 železniční trať Nový Dvůr - Bezdružice