Domaslavičky

Dne 31.12.2011 jsme se vydali na běžkařský výlet do zaniklé vesnice Domaslavičky

Vzdálenost z Hanova až do Domaslaviček je cca 4 km. Fota z jednotlivých zastavení jsou zaznačena v mapě pod čísly.

1. Hanovská vodárna

Stavba vodárny byla letos opravena a má tedy nový kabát - už chybí snad jen malba

2. Pastvina ve směru na Hostíčkov

3. Rybníček v lese na rozcestí

4. Pramen / Studánka za rozcestím

5. Podhájský potok

6. Domaslavičky

Domaslavičky 2011

Domaslavičky 1957

Snad již jen patníky kolem cesty by mohly vyprávět o zašlých dobách.

Dnes již jen vítr a slunce obývají toto místo, které ještě před 50 ti lety bylo vesnicí. Takto je schopna si matka země poradit během 50 ti let s nezbednými dětmi a jejich výtvory.

 

7. Živá voda pramení všude kolem

Jsme v centru vývěru léčivých vod - pramen najdete na každém rohu. Požehnaná a lidmi opuštěná země - ideální místo pro návrat ke kořenům.