Hanovská a Zhořecká kyselka‚ Vrbice

12.2.2012 - Vrbice, Hanovská a Zhořecká kyselka

Zastavení : 1

Po té co jsme narazili na Hadovku, jsme objevili pozůstatek staré cesty - u řeky podezdívka dnes již neexistujicího mostku

pokoušel jsem se najít cestu na mapě z padesátých let - ale nenašel - možným vodítkem můžem být mapa z roku 1850.

Potom jsme pokračovali proti proudu

Mráz vytvářel na ledu nádherné krajiny, plné bílých květů

Mnoho přítoků do Hadovky  "zkameněly" jak očarované zlým kouzelníkem.

Několikrát jsme si mysleli, že jsme již pramen našli, ale pak se ukázalo, že se jedná "pouze" o další místo vývěru vody.

 

Pokračovali jsme v pátrání dál a neustále obdivovali, kolik kouzel dokáže mráz s vodou.

Až jsme uprostřed ledového příkrovu objevilli místo, které zářilo červenou barvou do okolí. Toto místo jsme identifikovali jako hledaný pramen Hanovské kyselky.

Jenom malý otvor v ledovém příkrovu signalizoval pramen.

Voda z pramene je odváděna do řeky Hadovky.

Poslední pohled na pramen ....

V místech kde se Hanovská kyselka spojuje s Hadovkou, ji Hadovka z vděčnosti, jako správné léčivé vodě, vytvořila nekonečnou lázeňskou kolonádu se stovkou sloupů.

drobné peřeje se proměnily v ledové vodopády.

Zastavení : 2

Pokračovali jsme dále po proudu s cílem objevit další pramen tentokrát pro Zhořeckou kyselku. Zhořeckou kyselku zmiňuje ve své topografii z r. 1838 J.G.Sommer. Kyselka pramení jihovýchodně od Hanova na Kamenném potoce (Steinbach) nedaleko  RÖLLERMÜHLE

Našli jsme několik míst, kdy se drobný přítok spojoval s Hadovkou....

ale tentokrát, se nám pramen schoval a my jen odhadovali - je zde ...

nebo jeden z těchto tří přítoků ...

ale pramen nás nechal na pochybách a umožnil nám další pátrání někdy příště.

Zastavení : 3

Při cestě na Vrbici jsme narazili na velmi poničený křížek mezi smrčky.

Zastavení : 4

Na kraji Vrbice nás přivítal smírčí kříž. Tento kříž patřil původně k Hanovu a byl přemístěn místním chalupářem.

Vrbice v roce 1957

V roce 1930 malá obec 18 domů s 93 obyvateli.

 

V roce 2001 11 domů(?) -  1 obyvatel .......

 

Kulturní památka, která již dlouho nevydrží - dřevokazné houby již dokončují své hody ...

Na návsi jsou opraveny dva křížky - u prvního jsme se postupně oba svalili na ledovce ...

Druhý nás zaujal a proto jsme vyhledali více informací -

pokud chcete vědět kdo byl Hans Kudlich - tak koukněte sem  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Kudlich

    - nikde jsme se ale nedozvěděli proč zrovna zde mu byl vystaven pomník...

a pokud chcete více informací o opravě křížků tak račte sem - http://www.mmr.cz/Pro-media/Media-o-ministerstvu/Obec-Vrbice-u-Bezdruzic-ziskala-dotaci-na-opravu-p

 

Zastavení : 5

Pohled od Vrbice na Lestkov